Myc zeby - Jak?

Jak prawidłowo myć zęby?

Jak prawidłowo myć zęby?

Odpowiednie techniki szczotkowania zębów – Stomatologia na Moniuszki Zielona Góra

Metoda szczotkowania

Metoda szczotkowania dla dorosłych i dzieci od 10 roku zycia

1. Przyłóż szczoteczkę pod kątem 45°

Przyłóż szczoteczkę pod kątem 45° do zewnętrznej powierzchni zębów,
tak aby włosie było ustawione w kierunku korzeni zębów i obejmowalo ząb i częśc dziąsła.

Myc zeby - Jak?

Jak prawidłowo myć zęby?

To samo powtórzyć na wewnętrznej powierzchni zebów.

2. Ruchy wymiatające

Wykonuj szcozteczką niewielkie ruchy wyimatające od dziąsła w kierunku krawędzi.

Wykonaj 6-8 ruchów wymiatających w tym samym miejscu, następnie przesuń szczoteczkę do następnych zębów.
To samo powtórz na wewnętrznej powierzchni zębów.

3. Zęby przednie

Przyłóż szczoteczkę do wewnętrznej powierzchni zębów przednich tak, aby czubek główki szczoteczki był ustawiony w kierunku korzeni, a włosie przylegało do zębów oraz części dziąsła.

Wykonaj 5 ruchów wymiatających od dziąsła do krawędzi zębów po czym przesuń szczoteczkę do kolejnych zębów przednich.

4. Zęby boczne

Ustaw włosie szczoteczki prostopadle do powierzchni żujących zębów bocznych. Szoruj powierzchnie zębów prowadząc szczoteczkę do tyłu do przodu. Powtórz 5 razy.

Ważne!
Ruchy szorujące wykonujemy tylko na powierzchniach żujących (rysunek 4).

5. Zęby dolne

Dolne zęby szczotkujemy tak jak w punkcie 1, pamiętając o ustawieniu szczoteczki w kierunku dziąsła.

Rekomendowane produkty